bilgi@dogansar.bel.tr 0 (346) 881 2027
İHALE İLANI Tarihi: 04.06.2021

Doğanşar Belediye Başkanlığı

1-Doğanşar Belediyesi Makine parkında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş ve servis dışı bırakılan 7 adet araç  2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45.maddesi gereğince AÇIK TEKLİF USULÜ ile Belediye Encümenince satış ihaleleri yapılacaktır.

                2-İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.nci Maddesi gereğince “AÇIK ARTIRMA” suretiyle yapılacaktır.

                3- Satış için tespit edilen muhammen bedelden KDV. Hariçtir.

4-İhale Geçici teminatı Muhammen Bedelin %3’dür. Geçici teminat nakit olarak Doğanşar T.Ziraat Bankası Şubesindeki TR 12 0001 0016 6325 1685 34 5001 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi ayrı ayrı yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler 2886 sayılı Kanuna uygun olarak bankalardan alacakları teminat mektuplarını vereceklerdir.

                5-İhale Belediye Encümenince Encümen Toplantı Salonunda aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

              6-İhalesi yapılacak servis dışı araçlara ait satış şartnamesi mesai saatleri içerisinde Doğanşar Belediyesi (Mali İşler Müdürlüğünde) görülebilir.

                7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için,

                a-Doğanşar Belediyesi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya banka teminat mektubu,

                b-Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

                c-Tebliğe esas İkametgah belgesi,

                d-İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeler(Oda kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi)

                e-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, Şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, Ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

                f-Vergi borcu olmadığına ilişkin belge,

                g- Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olmadığına ilişkin belge,

                h- Doğanşar Belediyesine borcu olmadığına ilişkin belge,

                8-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

                9-Posta İle yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

             10-İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

               

             İLAN OLUNUR.

SATIŞA ÇIKARILAN SERVİS DIŞI ARAÇLAR

 

S.NO

CİNSİ

MARKASI

MODELİ

PLAKASI

M.BEDELİ

( TL )

GEÇİCİ

TEMİNATI

(TL)

İHALE TARİHİ

   SAATİ         

1

 

OTOBÜS

 

MERCEDES-BENZ

0302

 

1986

 

58 DF 704

60.000,00

1,800,00

 

 10.06.2021

14.00

2

 

HİD.SIK.ÇÖP KAMYONU

 

 

İVECO-OTOYOL

 

1994

 

58 FL 884

35,000,00

1.050,00

10.06.2021

14,05

3

 

MİNİBÜS

 

 

RENAULT

 

2006

 

58 ND 3287

35,000,00

1.050,00

 

10.06.2021

14.10

4

 

OTOMOBİL

 

 

RENAULT KANGO EXPRESS 1.9 D

 

2001

 

58 SH 430

25,000,00

750.00

 

10.06.2021

14,15

5

 

OTOMOBİL

 

 

REAULT-TOROS

 

1985

 

58 NF 729

3,000,00

90,00

 

10.06.2021

14.20

6

 

MİNİBÜS

 

 

FORT

 

1973

 

58 AR 537

3,000,00

90,00

 

10.06.2021

14.25

7

 

TRAKTÖR

 

 

165 MASSEY FERGÜSON

 

1972

 

YOK

6,000,00

180.000

 

10.06.2021

14.30